• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Euthanasieverklaring en Behandelverbod

Euthanasieverklaring en Behandelverbod

Euthanasieverklaring en Behandelverbod

Regelmatig krijgen wij vragen over euthanasie en het stoppen/nalaten van behandeling in uitzichtloze situaties. Wij staan open voor een gesprek hierover en stellen u in de gelegenheid uw wensen op papier te zetten en met ons te bespreken.

Een voorbeeld van een euthanasieverklaring en een behandelverbod, met toelichting, kunt u hier downloaden.
Als u deze verklaring(en) wilt gebruiken kunt u deze in tweevoud uitprinten, invullen en ondertekenen. Als u al een gesprek hierover hebt gehad met uw huisarts kunt u één exemplaar van de getekende verklaring(en) afgeven bij de assistente. Als dat gesprek nog niet heeft plaatsgevonden maakt u dan een afspraak bij uw huisarts en vraag dan om dubbele tijd, om alles rustig te kunnen bespreken.

Verklaringen hier downloaden:

Euthanasieverklaring en Behandelverbod [PDF]